PDA

View Full Version : Rcon KomandeiGGi
21-10-2009, 04:00
Koriscenje RCON komandi

Da biste koristili RCON komande morate prvo uci na server i ukucati u konzolu rcon password:

*konzola se dobija na taster ~ (ili prosirena na shift+~) a ukoliko nece morate je ukljuciti u main menu -> Options -> Game Options... -> Enable Console da bude na 'Yes'

/rcon login [password] - upisi rcon password koji ti je podesen na serveru


Spisak komandi:

/rcon serverinfo - pokazuje podesavanja servera

/rcon map [ime mape] - menja na zeljenu mapu

/rcon map_rotate - ucitava sledecu mapu u rotaciji koja je podesena u fajlu "sv_maprotation" na serveru

/rcon map_restart - resetuje sadasnju mapu

/rcon fast_restart - samo radi reset, nece ponovo ucitati mapu, brze je

/rcon status - prikazuje informacije o konektovanim igracima

/rcon tell [id igraca] - prikazace poruku igracu sa ovim ID-jem a ID se moze dobiti sa /rcon status

/rcon kick [ime igraca] - kick igraca sa servera

/rcon banClient [id igraca] - banuje ID igraca koji se moze dobiti komandom /rcon status a banovi se nalaze u ban.txt.

/rcon banUser [ime igraca] - ban usera ali po imenu i mora da se ukuca celo ime koje moze biti dugacko pa je mozda bolje ban naGUID

/rcon tempBanClient [id igraca] - Privrmeeno banuje ID igraca

/rcon tempBanUser [ime igraca] - privremeno banuje nick igraca

/rcon unbanUser [ime igraca] - odbanuje nick igraca

/rcon dumpuser [name igraca] - daje info o igracu

/rcon cmdlist - daje listu svih dostupnih komandi