PDA

View Full Version : [Plugin] [ANY SM][ByM] Statisticsmilutinke2
07-06-2016, 10:34
Ime plugina: [ByM] Statistics
Verzija: 1.0
Autor: Milutinke (ByM)

Opis:
Ovaj plugin sluzi da pomogne developerima da vide koliko servera koristi njihove plugine pomocu proste php skripte.
Takodje ovaj plugin ce biti integrisan u sve moje postojece i buduce plugine.
Takodje ovaj plugin sam napravio i za cs 1.6 pa sam ga preradio u sourcepawn.

Moja test skripta (Demo): http://tron-craft.info/ByM_Statistics/PluginList.php

Instalacija:
Ubacite bym_statistics_csgo.smx u addons/sourcemod/plugins/
Sada na domenu u folderu public_html ubacite sadrzaj iz foldera WEB koji se nalazi u rar datoteci gde je i plugin.
Idite u phpmyadmin izaberite zeljenu bazu ili napravite novu i u uvezite/importujte ByM_Statitics.sql iz WEB foldera.
Sada unesite podatke baze u PHP skriptu.
Poslednji korak je da iz sledeceg primera kod koji vidite prilagodite za vas plugin i da ga dodate u vas plugin:


#include < sourcemod >

#undef REQUIRE_PLUGIN
#include < bym_statistics >
#define REQUIRE_PLUGIN

#pragma semicolon 1
#pragma newdecls required

// Natives are optional so plugin will work even if you do not have ByM_Statistics.smx on server
#define DOMAIN "tron-craft.info" // Domain name must be pure (without http:// or backslashes) - Eg. kgb-hosting.com or forums.alliedmods.net
#define PLUGIN "Testcsgo" // Plugin name
#define VERSION "1.0.1" // Plugin version

public Plugin myinfo = {
name = "Testcsgo",
author = "Milutinke (ByM)",
description = "Test",
version = "1.0.1",
url = ""
};


bool g_bByM_Statistics = false;

public void OnPluginStart( ) {
}

public void OnAllPluginsLoaded( ) {
g_bByM_Statistics = LibraryExists( "ByM_Statistics" );
}

public void OnLibraryRemoved( const char[ ] szName ) {
if( StrEqual( szName, "ByM_Statistics" ) )
g_bByM_Statistics = false;
}

public void OnLibraryAdded( const char[ ] szName ) {
if( StrEqual( szName, "ByM_Statistics" ) )
g_bByM_Statistics = true;

if( g_bByM_Statistics ) {
bym_configure( DOMAIN, PLUGIN, VERSION );
bym_synchronise( );
}
}
Nativi su optionalni, tako da ce vas plugin raditi cak i ako ByM Statistics nije dodat na server.
Sve sto nije jasno pitajte u temi.
Uputstvo je ce biti dopunjeno jer sada zurim da napisem ovo pa sam izostavio detalje.


Napomena: Svi php fajlovi moraju da budu ubaceni u public_html/ByM_Statistics/ folder da bi plugin radio!!
Takodje ne smete menjati ime datoteke bym_statistics_csgo.smx ako zelite da vam sve radi!

Change log:


-v1 : 7.6.2016 : Nema bugova


Download:
ByM_Statistics_SM.rar (https://www.dropbox.com/s/0py6yqj8q9v2v6i/ByM_Statistics_SM.rar?dl=1)