[Pomoc] Reload
Results 1 to 5 of 5

Thread: Reload

 1. #1

  Default Reload

  Imam jedan problem u vezi ovoga
  Igrac kad uzme tetovazu,dobije skin i kad promeni na pusku,bombu i vrati na knife izgubi taj skin i dobije default noz
  Ovaj plugin menja vec postojece ruke(knife) za odabranu tetovazu
  Hocu da stavim da kad uzme tetovazu ona mu svo vreme ostaje dok se ne promeni mapa ili uzme novu tetovazu
  Hvala !
  Code:
  #include <amxmodx>
  #include <amxmisc>
  #include <fakemeta>
  #include <fun>
  #include <engine>
  #include <hamsandwich>
  
  #pragma tabsize 0
  
  #define m_flNextAttack 83
  
  new KEYSMENU = (1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<4)|(1<<5)|(1<<8)|(1<<9)
  new bool:g_itatoo1[33], bool:g_itatoo2[33], bool:g_itatoo3[33], bool:g_itatoo4[33], bool:g_itatoo5[33];
  
  new const V_TATOO1[] = { "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_1.mdl" };
  new const V_TATOO2[] = { "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_2.mdl" };
  new const V_TATOO3[] = { "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_3.mdl" };
  new const V_TATOO4[] = { "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_4.mdl" };
  new const V_TATOO5[] = { "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_5.mdl" };
  
  public plugin_precache()
  {
  	new i, szBuffer[64];
  	new const szWeapons[][] = {"p_hand", "v_hand"};
  	for(i = 0; i < sizeof(szWeapons); i++)
  	{
  		formatex(szBuffer, charsmax(szBuffer), "models/jb_engine/weapons/%s.mdl", szWeapons[i]);
  		engfunc(EngFunc_PrecacheModel, szBuffer);
  	}
  	precache_model(V_TATOO1);
  	precache_model(V_TATOO2);
  	precache_model(V_TATOO3);
  	precache_model(V_TATOO4);
  	precache_model(V_TATOO5);
  }
  
  public plugin_init()
  {
  	
  	register_clcmd("say /tetovaze", "ClCmd_TatooMenu")
  	register_menu("Show_TattoMenu", KEYSMENU, "Handle_TattoMenu");
  }
  
  public ClCmd_TatooMenu(id)
  {
  	if(!is_user_connected(id))
  		return 0
  		
  	return Show_TattoMenu(id)
  }
  
  Show_TattoMenu(id)
  {
  	new szMenu[512], KEYSMENU = (1<<0|1<<1|1<<2|1<<3|1<<4|1<<5|1<<8|1<<9), iLen;
    iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu), "\wTetovaze^n^n");
  	if(is_user_alive(id))
  	{
  		iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[1] \wCrno-Plava tetovaza^n");
  		KEYSMENU |= (1<<0);
  	}
  	else iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[1] \dCrno-Plava tetovaza^n");
  	if(is_user_alive(id))
  	{
  		iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[2] \wDerpe tetovaza^n");
  		KEYSMENU |= (1<<1);
  	}
  	else iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[2] \dDerpe tetovaza^n");
  	if(is_user_alive(id))
  	{
  		iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[3] \wZebra tetovaza^n");
  		KEYSMENU |= (1<<2);
  	}
  	else iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[3] \dZebra tetovaza^n");
  	if(is_user_alive(id))
  	{
  		iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[4] \wJebe kevu tetovaza^n");
  		KEYSMENU |= (1<<3);
  	}
  	else iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[4] \dJebe kevu tetovaza^n");
  	if(is_user_alive(id))
  	{
  		iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[5] \wPlavo-Bela tetovaza^n");
  		KEYSMENU |= (1<<4);
  	}
  	else iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[5] \dPlavo-Bela tetovaza^n");
  	if(is_user_alive(id))
  	{
  		iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[6] \wObicna tetovaza^n^n");
  		KEYSMENU |= (1<<5);
  	}
  	else iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[6] \dObicna tetovaza^n^n");
    formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[0] Izadji");
    return show_menu(id, KEYSMENU, szMenu, -1, "Show_TattoMenu");
  }
  
  public Handle_TattoMenu(id, iKey)
  {
  	switch(iKey)
  	{
  		case 0: if(is_user_alive(id))
  		{
  			g_itatoo1[id] = true;
  			g_itatoo2[id] = false;
  			g_itatoo3[id] = false;
  			g_itatoo4[id] = false;
  			g_itatoo5[id] = false;
  			set_tatoo1_model(id);
  			ChatColor(id, "!g[Tetovaze] !yIztetovirao si : !tCrno-Plavu tetovazu");
  			Show_TattoMenu(id);
  		}
  		case 1: if(is_user_alive(id))
  		{	
  			g_itatoo1[id] = false;
  			g_itatoo2[id] = true;
  			g_itatoo3[id] = false;
  			g_itatoo4[id] = false;
  			g_itatoo5[id] = false;
  			set_tatoo2_model(id);
  			ChatColor(id, "!g[Tetovaze] !yIztetovirao si : !tDerpe tetovazu");
  			Show_TattoMenu(id);
  		}
  		case 2: if(is_user_alive(id))
  		{
  			g_itatoo1[id] = false;
  			g_itatoo2[id] = false;
  			g_itatoo3[id] = true;
  			g_itatoo4[id] = false;
  			g_itatoo5[id] = false;
  			set_tatoo3_model(id);
  			ChatColor(id, "!g[Tetovaze] !yIztetovirao si : !tZebra tetovazu");
  			Show_TattoMenu(id);
  		}
  		case 3: if(is_user_alive(id))
  		{
  			g_itatoo1[id] = false;
  			g_itatoo2[id] = false;
  			g_itatoo3[id] = false;
  			g_itatoo4[id] = true;
  			g_itatoo5[id] = false;
  			set_tatoo4_model(id);
  			ChatColor(id, "!g[Tetovaze] !yIztetovirao si : !tJebe Kevu tetovazu");
  			Show_TattoMenu(id);
  		}
  		case 4: if(is_user_alive(id))
  		{
  			g_itatoo1[id] = false;
  			g_itatoo2[id] = false;
  			g_itatoo3[id] = false;
  			g_itatoo4[id] = false;
  			g_itatoo5[id] = true;
  			set_tatoo5_model(id);
  			ChatColor(id, "!g[Tetovaze] !yIztetovirao si : !tPlavo-Belo tetovazu");
  			Show_TattoMenu(id);
  		}
  		case 5: if(is_user_alive(id))
  		{
  			g_itatoo1[id] = false;
  			g_itatoo2[id] = false;
  			g_itatoo3[id] = false;
  			g_itatoo4[id] = false;
  			g_itatoo5[id] = false;
  			set_hand_model(id);
  			ChatColor(id, "!g[Tetovaze] !yIztetovirao si : !tObicnu tetovazu");
  			Show_TattoMenu(id);
  		}
  		case 9: return PLUGIN_HANDLED;
  	}
  	return Show_TattoMenu(id);
  }
  
  set_tatoo1_model(pPlayer)
  {
  	  static iszViewModel, iszWeaponModel;
  	  if(iszViewModel || (iszViewModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_1.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_viewmodel2, iszViewModel);
  	  if(iszWeaponModel || (iszWeaponModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/weapons/p_hand.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_weaponmodel2, iszWeaponModel);
  	  set_pdata_float(pPlayer, m_flNextAttack, 0.75;
  }
  set_tatoo2_model(pPlayer)
  {
  	static iszViewModel, iszWeaponModel;
  	if(iszViewModel || (iszViewModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_2.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_viewmodel2, iszViewModel);
  	if(iszWeaponModel || (iszWeaponModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/weapons/p_hand.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_weaponmodel2, iszWeaponModel);
  	set_pdata_float(pPlayer, m_flNextAttack, 0.75);
  }
  set_tatoo3_model(pPlayer)
  {
  	  static iszViewModel, iszWeaponModel;
  	  if(iszViewModel || (iszViewModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_3.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_viewmodel2, iszViewModel);
  	  if(iszWeaponModel || (iszWeaponModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/weapons/p_hand.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_weaponmodel2, iszWeaponModel);
  	  set_pdata_float(pPlayer, m_flNextAttack, 0.75);
  }
  set_tatoo4_model(pPlayer)
  {
  	  static iszViewModel, iszWeaponModel;
  	  if(iszViewModel || (iszViewModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_4.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_viewmodel2, iszViewModel);
  	  if(iszWeaponModel || (iszWeaponModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/weapons/p_hand.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_weaponmodel2, iszWeaponModel);
  	  set_pdata_float(pPlayer, m_flNextAttack, 0.75);
  }
  set_tatoo5_model(pPlayer)
  {
  	  static iszViewModel, iszWeaponModel;
  	  if(iszViewModel || (iszViewModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_5.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_viewmodel2, iszViewModel);
  	  if(iszWeaponModel || (iszWeaponModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/weapons/p_hand.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_weaponmodel2, iszWeaponModel);
  	  set_pdata_float(pPlayer, m_flNextAttack, 0.75);
  }
  
  set_hand_model(pPlayer)
  {
  	  static iszViewModel, iszWeaponModel;
  	  if(iszViewModel || (iszViewModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/weapons/v_hand.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_viewmodel2, iszViewModel);
  	  if(iszWeaponModel || (iszWeaponModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/weapons/p_hand.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_weaponmodel2, iszWeaponModel);
  	  set_pdata_float(pPlayer, m_flNextAttack, 0.75);
  }
  
  stock ChatColor(const id, const input[], any:...)
  {
  		
  	new count = 1, players[32], msg[191]; vformat(msg, 190, input, 3)
  	replace_all(msg, 190, "!g", "^4")
  	replace_all(msg, 190, "!y", "^1")
  	replace_all(msg, 190, "!t", "^3")
  	if(id)players[0] = id; else get_players(players, count, "ch")
  	{
  		for(new i = 0; i < count; i++)              
  		{
  			if(is_user_connected(players[i]))
  			{
  				message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, get_user_msgid("SayText"), _, players[i])
  				write_byte(players[i])
  				write_string(msg)
  				message_end()
  			}
  		}
  	}
  }

 2. #2

  Default

  Quote Originally Posted by Lil Uzi Vert View Post
  Imam jedan problem u vezi ovoga
  Igrac kad uzme tetovazu,dobije skin i kad promeni na pusku,bombu i vrati na knife izgubi taj skin i dobije default noz
  Ovaj plugin menja vec postojece ruke(knife) za odabranu tetovazu
  Hocu da stavim da kad uzme tetovazu ona mu svo vreme ostaje dok se ne promeni mapa ili uzme novu tetovazu
  Hvala !
  Code:
  #include <amxmodx>
  #include <amxmisc>
  #include <fakemeta>
  #include <fun>
  #include <engine>
  #include <hamsandwich>
  
  #pragma tabsize 0
  
  #define m_flNextAttack 83
  
  new KEYSMENU = (1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<4)|(1<<5)|(1<<8)|(1<<9)
  new bool:g_itatoo1[33], bool:g_itatoo2[33], bool:g_itatoo3[33], bool:g_itatoo4[33], bool:g_itatoo5[33];
  
  new const V_TATOO1[] = { "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_1.mdl" };
  new const V_TATOO2[] = { "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_2.mdl" };
  new const V_TATOO3[] = { "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_3.mdl" };
  new const V_TATOO4[] = { "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_4.mdl" };
  new const V_TATOO5[] = { "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_5.mdl" };
  
  public plugin_precache()
  {
  	new i, szBuffer[64];
  	new const szWeapons[][] = {"p_hand", "v_hand"};
  	for(i = 0; i < sizeof(szWeapons); i++)
  	{
  		formatex(szBuffer, charsmax(szBuffer), "models/jb_engine/weapons/%s.mdl", szWeapons[i]);
  		engfunc(EngFunc_PrecacheModel, szBuffer);
  	}
  	precache_model(V_TATOO1);
  	precache_model(V_TATOO2);
  	precache_model(V_TATOO3);
  	precache_model(V_TATOO4);
  	precache_model(V_TATOO5);
  }
  
  public plugin_init()
  {
  	
  	register_clcmd("say /tetovaze", "ClCmd_TatooMenu")
  	register_menu("Show_TattoMenu", KEYSMENU, "Handle_TattoMenu");
  }
  
  public ClCmd_TatooMenu(id)
  {
  	if(!is_user_connected(id))
  		return 0
  		
  	return Show_TattoMenu(id)
  }
  
  Show_TattoMenu(id)
  {
  	new szMenu[512], KEYSMENU = (1<<0|1<<1|1<<2|1<<3|1<<4|1<<5|1<<8|1<<9), iLen;
    iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu), "\wTetovaze^n^n");
  	if(is_user_alive(id))
  	{
  		iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[1] \wCrno-Plava tetovaza^n");
  		KEYSMENU |= (1<<0);
  	}
  	else iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[1] \dCrno-Plava tetovaza^n");
  	if(is_user_alive(id))
  	{
  		iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[2] \wDerpe tetovaza^n");
  		KEYSMENU |= (1<<1);
  	}
  	else iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[2] \dDerpe tetovaza^n");
  	if(is_user_alive(id))
  	{
  		iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[3] \wZebra tetovaza^n");
  		KEYSMENU |= (1<<2);
  	}
  	else iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[3] \dZebra tetovaza^n");
  	if(is_user_alive(id))
  	{
  		iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[4] \wJebe kevu tetovaza^n");
  		KEYSMENU |= (1<<3);
  	}
  	else iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[4] \dJebe kevu tetovaza^n");
  	if(is_user_alive(id))
  	{
  		iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[5] \wPlavo-Bela tetovaza^n");
  		KEYSMENU |= (1<<4);
  	}
  	else iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[5] \dPlavo-Bela tetovaza^n");
  	if(is_user_alive(id))
  	{
  		iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[6] \wObicna tetovaza^n^n");
  		KEYSMENU |= (1<<5);
  	}
  	else iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[6] \dObicna tetovaza^n^n");
    formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[0] Izadji");
    return show_menu(id, KEYSMENU, szMenu, -1, "Show_TattoMenu");
  }
  
  public Handle_TattoMenu(id, iKey)
  {
  	switch(iKey)
  	{
  		case 0: if(is_user_alive(id))
  		{
  			g_itatoo1[id] = true;
  			g_itatoo2[id] = false;
  			g_itatoo3[id] = false;
  			g_itatoo4[id] = false;
  			g_itatoo5[id] = false;
  			set_tatoo1_model(id);
  			ChatColor(id, "!g[Tetovaze] !yIztetovirao si : !tCrno-Plavu tetovazu");
  			Show_TattoMenu(id);
  		}
  		case 1: if(is_user_alive(id))
  		{	
  			g_itatoo1[id] = false;
  			g_itatoo2[id] = true;
  			g_itatoo3[id] = false;
  			g_itatoo4[id] = false;
  			g_itatoo5[id] = false;
  			set_tatoo2_model(id);
  			ChatColor(id, "!g[Tetovaze] !yIztetovirao si : !tDerpe tetovazu");
  			Show_TattoMenu(id);
  		}
  		case 2: if(is_user_alive(id))
  		{
  			g_itatoo1[id] = false;
  			g_itatoo2[id] = false;
  			g_itatoo3[id] = true;
  			g_itatoo4[id] = false;
  			g_itatoo5[id] = false;
  			set_tatoo3_model(id);
  			ChatColor(id, "!g[Tetovaze] !yIztetovirao si : !tZebra tetovazu");
  			Show_TattoMenu(id);
  		}
  		case 3: if(is_user_alive(id))
  		{
  			g_itatoo1[id] = false;
  			g_itatoo2[id] = false;
  			g_itatoo3[id] = false;
  			g_itatoo4[id] = true;
  			g_itatoo5[id] = false;
  			set_tatoo4_model(id);
  			ChatColor(id, "!g[Tetovaze] !yIztetovirao si : !tJebe Kevu tetovazu");
  			Show_TattoMenu(id);
  		}
  		case 4: if(is_user_alive(id))
  		{
  			g_itatoo1[id] = false;
  			g_itatoo2[id] = false;
  			g_itatoo3[id] = false;
  			g_itatoo4[id] = false;
  			g_itatoo5[id] = true;
  			set_tatoo5_model(id);
  			ChatColor(id, "!g[Tetovaze] !yIztetovirao si : !tPlavo-Belo tetovazu");
  			Show_TattoMenu(id);
  		}
  		case 5: if(is_user_alive(id))
  		{
  			g_itatoo1[id] = false;
  			g_itatoo2[id] = false;
  			g_itatoo3[id] = false;
  			g_itatoo4[id] = false;
  			g_itatoo5[id] = false;
  			set_hand_model(id);
  			ChatColor(id, "!g[Tetovaze] !yIztetovirao si : !tObicnu tetovazu");
  			Show_TattoMenu(id);
  		}
  		case 9: return PLUGIN_HANDLED;
  	}
  	return Show_TattoMenu(id);
  }
  
  set_tatoo1_model(pPlayer)
  {
  	  static iszViewModel, iszWeaponModel;
  	  if(iszViewModel || (iszViewModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_1.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_viewmodel2, iszViewModel);
  	  if(iszWeaponModel || (iszWeaponModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/weapons/p_hand.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_weaponmodel2, iszWeaponModel);
  	  set_pdata_float(pPlayer, m_flNextAttack, 0.75;
  }
  set_tatoo2_model(pPlayer)
  {
  	static iszViewModel, iszWeaponModel;
  	if(iszViewModel || (iszViewModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_2.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_viewmodel2, iszViewModel);
  	if(iszWeaponModel || (iszWeaponModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/weapons/p_hand.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_weaponmodel2, iszWeaponModel);
  	set_pdata_float(pPlayer, m_flNextAttack, 0.75);
  }
  set_tatoo3_model(pPlayer)
  {
  	  static iszViewModel, iszWeaponModel;
  	  if(iszViewModel || (iszViewModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_3.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_viewmodel2, iszViewModel);
  	  if(iszWeaponModel || (iszWeaponModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/weapons/p_hand.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_weaponmodel2, iszWeaponModel);
  	  set_pdata_float(pPlayer, m_flNextAttack, 0.75);
  }
  set_tatoo4_model(pPlayer)
  {
  	  static iszViewModel, iszWeaponModel;
  	  if(iszViewModel || (iszViewModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_4.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_viewmodel2, iszViewModel);
  	  if(iszWeaponModel || (iszWeaponModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/weapons/p_hand.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_weaponmodel2, iszWeaponModel);
  	  set_pdata_float(pPlayer, m_flNextAttack, 0.75);
  }
  set_tatoo5_model(pPlayer)
  {
  	  static iszViewModel, iszWeaponModel;
  	  if(iszViewModel || (iszViewModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_5.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_viewmodel2, iszViewModel);
  	  if(iszWeaponModel || (iszWeaponModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/weapons/p_hand.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_weaponmodel2, iszWeaponModel);
  	  set_pdata_float(pPlayer, m_flNextAttack, 0.75);
  }
  
  set_hand_model(pPlayer)
  {
  	  static iszViewModel, iszWeaponModel;
  	  if(iszViewModel || (iszViewModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/weapons/v_hand.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_viewmodel2, iszViewModel);
  	  if(iszWeaponModel || (iszWeaponModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/weapons/p_hand.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_weaponmodel2, iszWeaponModel);
  	  set_pdata_float(pPlayer, m_flNextAttack, 0.75);
  }
  
  stock ChatColor(const id, const input[], any:...)
  {
  		
  	new count = 1, players[32], msg[191]; vformat(msg, 190, input, 3)
  	replace_all(msg, 190, "!g", "^4")
  	replace_all(msg, 190, "!y", "^1")
  	replace_all(msg, 190, "!t", "^3")
  	if(id)players[0] = id; else get_players(players, count, "ch")
  	{
  		for(new i = 0; i < count; i++)              
  		{
  			if(is_user_connected(players[i]))
  			{
  				message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, get_user_msgid("SayText"), _, players[i])
  				write_byte(players[i])
  				write_string(msg)
  				message_end()
  			}
  		}
  	}
  }
  Neko ??

 3. #3
  Senior Member Array
  Join Date
  Jun 2013
  Location
  K und K monarhija
  Karma
  20

  Default

  Imas PM
  double penetration sadomazo satisfaction
  kao svedski akcioni kada kazu action

 4. #4

  Default

  Quote Originally Posted by Lil Uzi Vert View Post
  Imam jedan problem u vezi ovoga
  Igrac kad uzme tetovazu,dobije skin i kad promeni na pusku,bombu i vrati na knife izgubi taj skin i dobije default noz
  Ovaj plugin menja vec postojece ruke(knife) za odabranu tetovazu
  Hocu da stavim da kad uzme tetovazu ona mu svo vreme ostaje dok se ne promeni mapa ili uzme novu tetovazu
  Hvala !
  Code:
  #include <amxmodx>
  #include <amxmisc>
  #include <fakemeta>
  #include <fun>
  #include <engine>
  #include <hamsandwich>
  
  #pragma tabsize 0
  
  #define m_flNextAttack 83
  
  new KEYSMENU = (1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<4)|(1<<5)|(1<<8)|(1<<9)
  new bool:g_itatoo1[33], bool:g_itatoo2[33], bool:g_itatoo3[33], bool:g_itatoo4[33], bool:g_itatoo5[33];
  
  new const V_TATOO1[] = { "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_1.mdl" };
  new const V_TATOO2[] = { "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_2.mdl" };
  new const V_TATOO3[] = { "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_3.mdl" };
  new const V_TATOO4[] = { "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_4.mdl" };
  new const V_TATOO5[] = { "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_5.mdl" };
  
  public plugin_precache()
  {
  	new i, szBuffer[64];
  	new const szWeapons[][] = {"p_hand", "v_hand"};
  	for(i = 0; i < sizeof(szWeapons); i++)
  	{
  		formatex(szBuffer, charsmax(szBuffer), "models/jb_engine/weapons/%s.mdl", szWeapons[i]);
  		engfunc(EngFunc_PrecacheModel, szBuffer);
  	}
  	precache_model(V_TATOO1);
  	precache_model(V_TATOO2);
  	precache_model(V_TATOO3);
  	precache_model(V_TATOO4);
  	precache_model(V_TATOO5);
  }
  
  public plugin_init()
  {
  	
  	register_clcmd("say /tetovaze", "ClCmd_TatooMenu")
  	register_menu("Show_TattoMenu", KEYSMENU, "Handle_TattoMenu");
  }
  
  public ClCmd_TatooMenu(id)
  {
  	if(!is_user_connected(id))
  		return 0
  		
  	return Show_TattoMenu(id)
  }
  
  Show_TattoMenu(id)
  {
  	new szMenu[512], KEYSMENU = (1<<0|1<<1|1<<2|1<<3|1<<4|1<<5|1<<8|1<<9), iLen;
    iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu), "\wTetovaze^n^n");
  	if(is_user_alive(id))
  	{
  		iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[1] \wCrno-Plava tetovaza^n");
  		KEYSMENU |= (1<<0);
  	}
  	else iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[1] \dCrno-Plava tetovaza^n");
  	if(is_user_alive(id))
  	{
  		iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[2] \wDerpe tetovaza^n");
  		KEYSMENU |= (1<<1);
  	}
  	else iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[2] \dDerpe tetovaza^n");
  	if(is_user_alive(id))
  	{
  		iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[3] \wZebra tetovaza^n");
  		KEYSMENU |= (1<<2);
  	}
  	else iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[3] \dZebra tetovaza^n");
  	if(is_user_alive(id))
  	{
  		iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[4] \wJebe kevu tetovaza^n");
  		KEYSMENU |= (1<<3);
  	}
  	else iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[4] \dJebe kevu tetovaza^n");
  	if(is_user_alive(id))
  	{
  		iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[5] \wPlavo-Bela tetovaza^n");
  		KEYSMENU |= (1<<4);
  	}
  	else iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[5] \dPlavo-Bela tetovaza^n");
  	if(is_user_alive(id))
  	{
  		iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[6] \wObicna tetovaza^n^n");
  		KEYSMENU |= (1<<5);
  	}
  	else iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[6] \dObicna tetovaza^n^n");
    formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[0] Izadji");
    return show_menu(id, KEYSMENU, szMenu, -1, "Show_TattoMenu");
  }
  
  public Handle_TattoMenu(id, iKey)
  {
  	switch(iKey)
  	{
  		case 0: if(is_user_alive(id))
  		{
  			g_itatoo1[id] = true;
  			g_itatoo2[id] = false;
  			g_itatoo3[id] = false;
  			g_itatoo4[id] = false;
  			g_itatoo5[id] = false;
  			set_tatoo1_model(id);
  			ChatColor(id, "!g[Tetovaze] !yIztetovirao si : !tCrno-Plavu tetovazu");
  			Show_TattoMenu(id);
  		}
  		case 1: if(is_user_alive(id))
  		{	
  			g_itatoo1[id] = false;
  			g_itatoo2[id] = true;
  			g_itatoo3[id] = false;
  			g_itatoo4[id] = false;
  			g_itatoo5[id] = false;
  			set_tatoo2_model(id);
  			ChatColor(id, "!g[Tetovaze] !yIztetovirao si : !tDerpe tetovazu");
  			Show_TattoMenu(id);
  		}
  		case 2: if(is_user_alive(id))
  		{
  			g_itatoo1[id] = false;
  			g_itatoo2[id] = false;
  			g_itatoo3[id] = true;
  			g_itatoo4[id] = false;
  			g_itatoo5[id] = false;
  			set_tatoo3_model(id);
  			ChatColor(id, "!g[Tetovaze] !yIztetovirao si : !tZebra tetovazu");
  			Show_TattoMenu(id);
  		}
  		case 3: if(is_user_alive(id))
  		{
  			g_itatoo1[id] = false;
  			g_itatoo2[id] = false;
  			g_itatoo3[id] = false;
  			g_itatoo4[id] = true;
  			g_itatoo5[id] = false;
  			set_tatoo4_model(id);
  			ChatColor(id, "!g[Tetovaze] !yIztetovirao si : !tJebe Kevu tetovazu");
  			Show_TattoMenu(id);
  		}
  		case 4: if(is_user_alive(id))
  		{
  			g_itatoo1[id] = false;
  			g_itatoo2[id] = false;
  			g_itatoo3[id] = false;
  			g_itatoo4[id] = false;
  			g_itatoo5[id] = true;
  			set_tatoo5_model(id);
  			ChatColor(id, "!g[Tetovaze] !yIztetovirao si : !tPlavo-Belo tetovazu");
  			Show_TattoMenu(id);
  		}
  		case 5: if(is_user_alive(id))
  		{
  			g_itatoo1[id] = false;
  			g_itatoo2[id] = false;
  			g_itatoo3[id] = false;
  			g_itatoo4[id] = false;
  			g_itatoo5[id] = false;
  			set_hand_model(id);
  			ChatColor(id, "!g[Tetovaze] !yIztetovirao si : !tObicnu tetovazu");
  			Show_TattoMenu(id);
  		}
  		case 9: return PLUGIN_HANDLED;
  	}
  	return Show_TattoMenu(id);
  }
  
  set_tatoo1_model(pPlayer)
  {
  	  static iszViewModel, iszWeaponModel;
  	  if(iszViewModel || (iszViewModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_1.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_viewmodel2, iszViewModel);
  	  if(iszWeaponModel || (iszWeaponModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/weapons/p_hand.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_weaponmodel2, iszWeaponModel);
  	  set_pdata_float(pPlayer, m_flNextAttack, 0.75;
  }
  set_tatoo2_model(pPlayer)
  {
  	static iszViewModel, iszWeaponModel;
  	if(iszViewModel || (iszViewModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_2.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_viewmodel2, iszViewModel);
  	if(iszWeaponModel || (iszWeaponModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/weapons/p_hand.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_weaponmodel2, iszWeaponModel);
  	set_pdata_float(pPlayer, m_flNextAttack, 0.75);
  }
  set_tatoo3_model(pPlayer)
  {
  	  static iszViewModel, iszWeaponModel;
  	  if(iszViewModel || (iszViewModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_3.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_viewmodel2, iszViewModel);
  	  if(iszWeaponModel || (iszWeaponModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/weapons/p_hand.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_weaponmodel2, iszWeaponModel);
  	  set_pdata_float(pPlayer, m_flNextAttack, 0.75);
  }
  set_tatoo4_model(pPlayer)
  {
  	  static iszViewModel, iszWeaponModel;
  	  if(iszViewModel || (iszViewModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_4.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_viewmodel2, iszViewModel);
  	  if(iszWeaponModel || (iszWeaponModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/weapons/p_hand.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_weaponmodel2, iszWeaponModel);
  	  set_pdata_float(pPlayer, m_flNextAttack, 0.75);
  }
  set_tatoo5_model(pPlayer)
  {
  	  static iszViewModel, iszWeaponModel;
  	  if(iszViewModel || (iszViewModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_5.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_viewmodel2, iszViewModel);
  	  if(iszWeaponModel || (iszWeaponModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/weapons/p_hand.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_weaponmodel2, iszWeaponModel);
  	  set_pdata_float(pPlayer, m_flNextAttack, 0.75);
  }
  
  set_hand_model(pPlayer)
  {
  	  static iszViewModel, iszWeaponModel;
  	  if(iszViewModel || (iszViewModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/weapons/v_hand.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_viewmodel2, iszViewModel);
  	  if(iszWeaponModel || (iszWeaponModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/weapons/p_hand.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_weaponmodel2, iszWeaponModel);
  	  set_pdata_float(pPlayer, m_flNextAttack, 0.75);
  }
  
  stock ChatColor(const id, const input[], any:...)
  {
  		
  	new count = 1, players[32], msg[191]; vformat(msg, 190, input, 3)
  	replace_all(msg, 190, "!g", "^4")
  	replace_all(msg, 190, "!y", "^1")
  	replace_all(msg, 190, "!t", "^3")
  	if(id)players[0] = id; else get_players(players, count, "ch")
  	{
  		for(new i = 0; i < count; i++)              
  		{
  			if(is_user_connected(players[i]))
  			{
  				message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, get_user_msgid("SayText"), _, players[i])
  				write_byte(players[i])
  				write_string(msg)
  				message_end()
  			}
  		}
  	}
  }
  Bump...

 5. #5

  Default

  Quote Originally Posted by Lil Uzi Vert View Post
  Imam jedan problem u vezi ovoga
  Igrac kad uzme tetovazu,dobije skin i kad promeni na pusku,bombu i vrati na knife izgubi taj skin i dobije default noz
  Ovaj plugin menja vec postojece ruke(knife) za odabranu tetovazu
  Hocu da stavim da kad uzme tetovazu ona mu svo vreme ostaje dok se ne promeni mapa ili uzme novu tetovazu
  Hvala !
  Code:
  #include <amxmodx>
  #include <amxmisc>
  #include <fakemeta>
  #include <fun>
  #include <engine>
  #include <hamsandwich>
  
  #pragma tabsize 0
  
  #define m_flNextAttack 83
  
  new KEYSMENU = (1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<4)|(1<<5)|(1<<8)|(1<<9)
  new bool:g_itatoo1[33], bool:g_itatoo2[33], bool:g_itatoo3[33], bool:g_itatoo4[33], bool:g_itatoo5[33];
  
  new const V_TATOO1[] = { "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_1.mdl" };
  new const V_TATOO2[] = { "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_2.mdl" };
  new const V_TATOO3[] = { "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_3.mdl" };
  new const V_TATOO4[] = { "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_4.mdl" };
  new const V_TATOO5[] = { "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_5.mdl" };
  
  public plugin_precache()
  {
  	new i, szBuffer[64];
  	new const szWeapons[][] = {"p_hand", "v_hand"};
  	for(i = 0; i < sizeof(szWeapons); i++)
  	{
  		formatex(szBuffer, charsmax(szBuffer), "models/jb_engine/weapons/%s.mdl", szWeapons[i]);
  		engfunc(EngFunc_PrecacheModel, szBuffer);
  	}
  	precache_model(V_TATOO1);
  	precache_model(V_TATOO2);
  	precache_model(V_TATOO3);
  	precache_model(V_TATOO4);
  	precache_model(V_TATOO5);
  }
  
  public plugin_init()
  {
  	
  	register_clcmd("say /tetovaze", "ClCmd_TatooMenu")
  	register_menu("Show_TattoMenu", KEYSMENU, "Handle_TattoMenu");
  }
  
  public ClCmd_TatooMenu(id)
  {
  	if(!is_user_connected(id))
  		return 0
  		
  	return Show_TattoMenu(id)
  }
  
  Show_TattoMenu(id)
  {
  	new szMenu[512], KEYSMENU = (1<<0|1<<1|1<<2|1<<3|1<<4|1<<5|1<<8|1<<9), iLen;
    iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu), "\wTetovaze^n^n");
  	if(is_user_alive(id))
  	{
  		iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[1] \wCrno-Plava tetovaza^n");
  		KEYSMENU |= (1<<0);
  	}
  	else iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[1] \dCrno-Plava tetovaza^n");
  	if(is_user_alive(id))
  	{
  		iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[2] \wDerpe tetovaza^n");
  		KEYSMENU |= (1<<1);
  	}
  	else iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[2] \dDerpe tetovaza^n");
  	if(is_user_alive(id))
  	{
  		iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[3] \wZebra tetovaza^n");
  		KEYSMENU |= (1<<2);
  	}
  	else iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[3] \dZebra tetovaza^n");
  	if(is_user_alive(id))
  	{
  		iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[4] \wJebe kevu tetovaza^n");
  		KEYSMENU |= (1<<3);
  	}
  	else iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[4] \dJebe kevu tetovaza^n");
  	if(is_user_alive(id))
  	{
  		iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[5] \wPlavo-Bela tetovaza^n");
  		KEYSMENU |= (1<<4);
  	}
  	else iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[5] \dPlavo-Bela tetovaza^n");
  	if(is_user_alive(id))
  	{
  		iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[6] \wObicna tetovaza^n^n");
  		KEYSMENU |= (1<<5);
  	}
  	else iLen += formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[6] \dObicna tetovaza^n^n");
    formatex(szMenu[iLen], charsmax(szMenu) - iLen, "\r[0] Izadji");
    return show_menu(id, KEYSMENU, szMenu, -1, "Show_TattoMenu");
  }
  
  public Handle_TattoMenu(id, iKey)
  {
  	switch(iKey)
  	{
  		case 0: if(is_user_alive(id))
  		{
  			g_itatoo1[id] = true;
  			g_itatoo2[id] = false;
  			g_itatoo3[id] = false;
  			g_itatoo4[id] = false;
  			g_itatoo5[id] = false;
  			set_tatoo1_model(id);
  			ChatColor(id, "!g[Tetovaze] !yIztetovirao si : !tCrno-Plavu tetovazu");
  			Show_TattoMenu(id);
  		}
  		case 1: if(is_user_alive(id))
  		{	
  			g_itatoo1[id] = false;
  			g_itatoo2[id] = true;
  			g_itatoo3[id] = false;
  			g_itatoo4[id] = false;
  			g_itatoo5[id] = false;
  			set_tatoo2_model(id);
  			ChatColor(id, "!g[Tetovaze] !yIztetovirao si : !tDerpe tetovazu");
  			Show_TattoMenu(id);
  		}
  		case 2: if(is_user_alive(id))
  		{
  			g_itatoo1[id] = false;
  			g_itatoo2[id] = false;
  			g_itatoo3[id] = true;
  			g_itatoo4[id] = false;
  			g_itatoo5[id] = false;
  			set_tatoo3_model(id);
  			ChatColor(id, "!g[Tetovaze] !yIztetovirao si : !tZebra tetovazu");
  			Show_TattoMenu(id);
  		}
  		case 3: if(is_user_alive(id))
  		{
  			g_itatoo1[id] = false;
  			g_itatoo2[id] = false;
  			g_itatoo3[id] = false;
  			g_itatoo4[id] = true;
  			g_itatoo5[id] = false;
  			set_tatoo4_model(id);
  			ChatColor(id, "!g[Tetovaze] !yIztetovirao si : !tJebe Kevu tetovazu");
  			Show_TattoMenu(id);
  		}
  		case 4: if(is_user_alive(id))
  		{
  			g_itatoo1[id] = false;
  			g_itatoo2[id] = false;
  			g_itatoo3[id] = false;
  			g_itatoo4[id] = false;
  			g_itatoo5[id] = true;
  			set_tatoo5_model(id);
  			ChatColor(id, "!g[Tetovaze] !yIztetovirao si : !tPlavo-Belo tetovazu");
  			Show_TattoMenu(id);
  		}
  		case 5: if(is_user_alive(id))
  		{
  			g_itatoo1[id] = false;
  			g_itatoo2[id] = false;
  			g_itatoo3[id] = false;
  			g_itatoo4[id] = false;
  			g_itatoo5[id] = false;
  			set_hand_model(id);
  			ChatColor(id, "!g[Tetovaze] !yIztetovirao si : !tObicnu tetovazu");
  			Show_TattoMenu(id);
  		}
  		case 9: return PLUGIN_HANDLED;
  	}
  	return Show_TattoMenu(id);
  }
  
  set_tatoo1_model(pPlayer)
  {
  	  static iszViewModel, iszWeaponModel;
  	  if(iszViewModel || (iszViewModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_1.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_viewmodel2, iszViewModel);
  	  if(iszWeaponModel || (iszWeaponModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/weapons/p_hand.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_weaponmodel2, iszWeaponModel);
  	  set_pdata_float(pPlayer, m_flNextAttack, 0.75;
  }
  set_tatoo2_model(pPlayer)
  {
  	static iszViewModel, iszWeaponModel;
  	if(iszViewModel || (iszViewModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_2.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_viewmodel2, iszViewModel);
  	if(iszWeaponModel || (iszWeaponModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/weapons/p_hand.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_weaponmodel2, iszWeaponModel);
  	set_pdata_float(pPlayer, m_flNextAttack, 0.75);
  }
  set_tatoo3_model(pPlayer)
  {
  	  static iszViewModel, iszWeaponModel;
  	  if(iszViewModel || (iszViewModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_3.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_viewmodel2, iszViewModel);
  	  if(iszWeaponModel || (iszWeaponModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/weapons/p_hand.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_weaponmodel2, iszWeaponModel);
  	  set_pdata_float(pPlayer, m_flNextAttack, 0.75);
  }
  set_tatoo4_model(pPlayer)
  {
  	  static iszViewModel, iszWeaponModel;
  	  if(iszViewModel || (iszViewModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_4.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_viewmodel2, iszViewModel);
  	  if(iszWeaponModel || (iszWeaponModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/weapons/p_hand.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_weaponmodel2, iszWeaponModel);
  	  set_pdata_float(pPlayer, m_flNextAttack, 0.75);
  }
  set_tatoo5_model(pPlayer)
  {
  	  static iszViewModel, iszWeaponModel;
  	  if(iszViewModel || (iszViewModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/tetovaze/tetovaza_5.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_viewmodel2, iszViewModel);
  	  if(iszWeaponModel || (iszWeaponModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/weapons/p_hand.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_weaponmodel2, iszWeaponModel);
  	  set_pdata_float(pPlayer, m_flNextAttack, 0.75);
  }
  
  set_hand_model(pPlayer)
  {
  	  static iszViewModel, iszWeaponModel;
  	  if(iszViewModel || (iszViewModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/weapons/v_hand.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_viewmodel2, iszViewModel);
  	  if(iszWeaponModel || (iszWeaponModel = engfunc(EngFunc_AllocString, "models/jb_engine/weapons/p_hand.mdl"))) set_pev_string(pPlayer, pev_weaponmodel2, iszWeaponModel);
  	  set_pdata_float(pPlayer, m_flNextAttack, 0.75);
  }
  
  stock ChatColor(const id, const input[], any:...)
  {
  		
  	new count = 1, players[32], msg[191]; vformat(msg, 190, input, 3)
  	replace_all(msg, 190, "!g", "^4")
  	replace_all(msg, 190, "!y", "^1")
  	replace_all(msg, 190, "!t", "^3")
  	if(id)players[0] = id; else get_players(players, count, "ch")
  	{
  		for(new i = 0; i < count; i++)              
  		{
  			if(is_user_connected(players[i]))
  			{
  				message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, get_user_msgid("SayText"), _, players[i])
  				write_byte(players[i])
  				write_string(msg)
  				message_end()
  			}
  		}
  	}
  }
  Bump x2

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •