Pozdrav svima eto mene s jos jednim tutorialom!Danas cu vam pokazati kako napraviti 2 iste komande u ZCMD (i sscanf), npr, /(ah)elp, vrlo je jednostavno!
1. Napravite vasu komandu (Necu vam to objasnjavat normalno)
Evo moj primjer
Code:
CMD:ahelp(playerid,params[]) 
{ 
  if(IsPlayerAdmin(playerid) || PlayerInfo[playerid][pAdminLevel] >= 1) 
  { 
    switch(PlayerInfo[playerid][pAdminLevel]) 
    { 
      case 1: ShowPlayerDialog(playerid, 4, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Admin Komande!", "/ban /kick /vehid /specon /specoff\n/explode /setloc /gotoloc /goto /gethere\n/busi /freeze /unfreeze /slap /o /getip /admino /adminbaza", "Ok", ""); 
      case 2: ShowPlayerDialog(playerid, 5, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Admin Komande!", "/ban /kick /vehid /specon /specoff\n/explode /setloc /gotoloc /goto /gethere\n/busi /freeze /unfreeze /slap /o /getip /admino /adminbaza /godmode /visible /remove /destroyveh /uping /downing /cc", "Ok", ""); 
      case 3: ShowPlayerDialog(playerid, 6, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Admin Komande!", "/ban /kick /vehid /specon /specoff\n/explode /setloc /gotoloc /goto /gethere\n/busi /freeze /unfreeze /slap /o /getip\n/admino /adminbaza /godmode /visible /remove /destroyveh /cc\n/respawn /makeadmin /settime /setname /gmx ", "Ok", ""); 
    } 
  } 
  else SendClientMessage(playerid, COLOR_KRED, "Niste autorizirani za koristenje ove komande"); 
  return 1; 
}
2. Sad ispod te vase komande dodaj te sljedeci kod (Skroz ispod ne u koamndu)
Code:
CMD:ah(playerid, params[]) return cmd_ahelp(playerid, params); //ovo CMD:ah zamjesnite s vasom komandom koju zelite a ovo cmd_ahelp s oonom prvom koamndom sto ste gore napravili
Kako treba izgledat na kraju
Code:
CMD:ahelp(playerid,params[]) 
{ 
  if(IsPlayerAdmin(playerid) || PlayerInfo[playerid][pAdminLevel] >= 1) 
  { 
    switch(PlayerInfo[playerid][pAdminLevel]) 
    { 
      case 1: ShowPlayerDialog(playerid, 4, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Admin Komande!", "/ban /kick /vehid /specon /specoff\n/explode /setloc /gotoloc /goto /gethere\n/busi /freeze /unfreeze /slap /o /getip /admino /adminbaza", "Ok", ""); 
      case 2: ShowPlayerDialog(playerid, 5, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Admin Komande!", "/ban /kick /vehid /specon /specoff\n/explode /setloc /gotoloc /goto /gethere\n/busi /freeze /unfreeze /slap /o /getip /admino /adminbaza /godmode /visible /remove /destroyveh /uping /downing /cc", "Ok", ""); 
      case 3: ShowPlayerDialog(playerid, 6, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Admin Komande!", "/ban /kick /vehid /specon /specoff\n/explode /setloc /gotoloc /goto /gethere\n/busi /freeze /unfreeze /slap /o /getip\n/admino /adminbaza /godmode /visible /remove /destroyveh /cc\n/respawn /makeadmin /settime /setname /gmx ", "Ok", ""); 
    } 
  } 
  else SendClientMessage(playerid, COLOR_KRED, "Niste autorizirani za koristenje ove komande"); 
  return 1; 
}
I to bi bilo to, vrlo jednostavno, zar ne?

Temu prebacite u bazu znanja