[SA-MP] [Scripting] Chat Log
Results 1 to 1 of 1
 1. #1
  Senior Member Array
  Join Date
  Mar 2011
  Location
  Banja Luka
  Karma
  17

  Default [Scripting] Chat Log

  Pozdrav svima! Danas ću vam pokazati kako kreirati chat log za vaš server!
  Vrlo je jednostavno, ima nekoliko koraka!

  1.Otiđite u vaš scriptfiles folder i tu napravite folder zvan Logs, u njemu napravite textualni fajl zvan Chat.txt (Desni klik>New>Text Document)

  2.Kopirajte ovo negdje na dno vašeg gamemoda!
  Code:
  stock ChatLog(playerid, text[])
  {
  	new
  	  File:lFile = fopen("Logs/Chat.txt", io_append),
  	  logData[178],
  		fyear, fmonth, fday,
  		fhour, fminute, fsecond;
  		
   	getdate(fyear, fmonth, fday);
  	gettime(fhour, fminute, fsecond);
  	
  	format(logData, sizeof(logData),"[%02d/%02d/%04d %02d:%02d:%02d] %s: %s \r\n", fday, fmonth, fyear, fhour, fminute, fsecond, GetName(playerid), text);
  	fwrite(lFile, logData);
  
  	fclose(lFile);
  	return 1;
  }
  Da objasnim.

  Code:
  File:lFile = fopen("Logs/Chat.txt", io_append)
  - Sa ovim kodom pravimo novi fajl u folderu Logs zvan Chat.txt!

  Code:
  logData[178]
  - Onoliko koliko će imati znakova u tom logu!

  Code:
  fyear, fmonth, fday, fhour, fminute, fsecond
  Varijable s kojim ćemo moći vidjeti kad otvorimo log godinu, mjesec, dan, sat, minute i sekund kad je to napisano!

  Code:
  getdate(fyear, fmonth, fday);
  gettime(fhour, fminute, fsecond);
  - Sa ove dvije funkcije ćemo doznati vrijeme kad je napisao, godina,mjesec,dan,sat,minuta i sekunda!

  Code:
  format(logData, sizeof(logData),"[%02d/%02d/%04d %02d:%02d:%02d] %s: %s \r\n", fday, fmonth, fyear, fhour, fminute, fsecond, GetName(playerid), text);
  - Sa ovom funckijom ćemo formatirati podatke za log (Neznam kako da bolje objasnim)!

  Code:
  logData
  -Ona varijabla za dužinu (Veličinu) znakova u logu!

  Code:
  fday, fmonth, fyear, fhour, fminute, fsecond
  - Dan, mjesec, godina, sat, minuta i sekunda!

  Code:
  GetName(playerid)
  - Sa ovom funkcijom ćemo doznati ime igrača koji je nešto napisao!

  Code:
  text
  - Text koji je igrač napisao!

  Code:
  fwrite(lFile, logData);
  - Sa tim upisuje podatke u log

  Code:
  fclose(lFile);
  - Sa ovim zatvara (Neznan ni ja čemu ovo)!
  Još jednu funkciju morate dodati negdje na dno vašeg moda a to je:


  Code:
  stock GetName(playerid)
  {
  	new
  	  pName[MAX_PLAYER_NAME];
  	  
  	GetPlayerName(playerid, pName, MAX_PLAYER_NAME);
  	return pName;
  }
  3. Samo ovo dodajte u OnPlayerText callback:
  Code:
  ChatLog(playerid, text);
  Ako ste sve dobro uradili, odite na server, napišite nešto u chat i otvorite vaš Chat.txt, trebali biste dobiti nešto ovako

  Code:
  [17/06/2011 09:20:15] k@lu : test [ lupam datum i sate ]
  Normalno vama će pisati vaše ime i vaš tekst!
  Last edited by k@lu^; 04-07-2011 at 16:25. Reason: Gramaticka greska

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •