Početna stranica iliti Home Page otvara vam se pri logovanju i tu vam ispusuje vaše trenutno ime.U "Header Navigaciji" imate button "Game Panel"
Kada kliknete na button otvorice vam pocetnu stranicu game panela.Raspored i opcije:
- U navigaciji imate sve kompletno sa pocetne stranice sajta i navigacija se ne menja ne zavisno na koji button ste kliknuli ona uvek tu stoji kao "Mini Vodic"
- Podnavigacija Game Panel buttona se sastoji iz

Vesti ( Vesti i novosti u vezi Hostinga )
Serveri ( Vaši serveri, ip i ostale informacije o istim )
Biling ( Ubeležene uplate i stanje na racunu )
Podrška ( Tiket Support, podrška )
Podešavanja ( Podešavanja Servera )
Logout ( Izlazak sa Game Panel )

Izgled opcija Game Panela.

Podnavigacija Game Panela


Vesti


Serveri


Billing


Podrška


Podešavanja