Koje polje šta znači i šta se u njega upisuje.

1 Ime vašeg TeamSpeak3 Server.
2 /
3 Šifra teamspeaka, ukoliko želite da bude privatan i da samo konekciju na njega imaju ljudi kojima vi date password.
4 Broj mesta, iliti slotova.
5 Welcome poruka koja se ispisuje na chatu servera pri konekciji na njega.
6 Ikonica ts3 servera, menjate je i uploadujete po želji.

a Poruka pri ulasku na server, slično welcome message.
b Ovde birate da li želite da se poruka istisuje na chatu, ili kao poke (modal), ovo treće nemojte stavljate jer čim neko udje na ts3 on ga diskonektuje sa porukom koju ispisete.
c ULR banera ili headera vašeg tsa.
d Link koji klikom na header vodi na željeni postavljeni link.
e /
f /
g URL koji klikom na njega vodi do željenog postavljenog linka.
h Link ka slici koja stoji u gorenjm desnom uglu tsa, kao neka veća ikonica 20x20 ili 25x25