Kako da dam samo jednu klasu to jest gde da vidim flagove